Informatie voor
PatiŽnten

Wat is het doel van het onderzoek?

Om u als patiënt met prostaatkanker bij uw beslissing te ondersteunen is in VUmc een keuzehulp ontwikkeld die alle behandelingen voor prostaatkanker bevat. Deze bestaat uit twee onderdelen, met daarbij een algemene toelichting en een begrippenlijst om de lastige termen toe te lichten:

•       Een onderdeel dat antwoord geeft op de vraag: Hoe kan mijn prostaatkanker behandeld worden?

•       Een onderdeel dat antwoord geeft op de vraag: Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen verschillende behandelingen van mijn prostaatkanker?

De keuzehulp is gezamenlijk ontwikkeld met patiënten met prostaatkanker en hun partners (van de Prostaatkanker Stichting (PKS) en de Stichting Blue Ribbon) en met zorgprofessionals van de afdelingen Urologie en Radiotherapie van VUmc en AMC.

We willen de samenhang in kaart brengen tussen uw kwaliteit van leven en de keuze die u gemaakt heeft voor een behandeling voor prostaakanker.  Dit inzicht zal hopelijk leiden tot een betere ondersteuning bij de diagnose en nazorg van patiënten met prostaatkanker.

In dit onderzoek willen we ook inzicht krijgen in de kwaliteit van leven van de partners van de patiënten. Daarom willen we u vragen of u de informatiefolder voor partners aan uw partner wilt overhandigen. Als u geen partner heeft of als uw partner geen interesse heeft, dan heeft dit geen gevolgen voor uw eigen deelname: u kunt ook alleen zelf meedoen.

Prostaatkanker Keuzehulp

VUmc, Afdeling Urologie 4F
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam